Dillqvist´s Catering


Vid hyra av dukar och porslin

Dukar och servetter maskintvättas i höga temperaturer som bara ren bomull tål, och viks i samband med varmmangling. Detta för att undvika att bomullen skrynklar sig.

Eftersom ingen personligen vecklar ut och granskar resultatet, upptäcks ej fläckar och skador som kan finnas kvar. Trots blekning och förtvätt finns ibland spår av fläckar som inte går bort. Oftast syns de ej och kan hamna under dekor, dukning eller under en annan duk vid "skarvning".

Vi kan således inte veta om någon av dukarna som levererats inte är perfekt. Detta upptäcks bara vid dukningen. Om vi sköter detta pusslar vi med dukarna och om så krävs byts de som behövs ut mot andra. Inga problem och helt normalt.

Glas och porslin/bestick maskindiskas i 60°-85°och torkas med hjälp av kemikalier.(blötläggningsmedel, pulverdisk och sköljmedel) trots detta kan ibland spår finnas kvar av mat, pappersservetter eller annat som inte avlägsnats i disken. Oftast räcker det med att borsta bort det som torkat fast eller svepa en fuktig servett över tallriken.

Vi går ej igenom varje tallrik, glas, bestick förrän dukningen sker. Det är då enkelt för oss att rätta till eller putsa glas, bestick osv på plats på några minuter. De som hämtar porslin eller dukar själva övertar då detta lilla moment. Fel och skador som upptäcks vid avhämtningen korrigeras och rättas till då så klart.

Kontrollera antal och skick vi avhämtning. Det går ej att komma i efterhand med reklamation gällande glas, bestick m.m. Ingen ersättning utgår för den som tex tycker sig lagt tid på att putsa glas vid dukningen. Det är normalt och vi gör det dagligen.

Saknas eller om skadat gods upptäcks på en eller fler av glas porslin, linne mm till dukningen så är det viktigt att ett meddelande skickas till den som ska leverera maten. Har skadorna/fel antal ej upptäckts vid avhämtning, kan det ha skett vid transport/avlastning. Vi kan bistå med nya men ej leverera dem tidigare än maten.